Skip to content Skip to footer

Πρόσβαση και Λειτουργία Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης

Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης

 

Σε εναρμόνιση με τα μέτρα και τις εγκύκλιες οδηγίες που αφορούν στην πρόληψη, προστασία και αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως εξής:

-Η βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά σύμφωνα με ωράριο της (πλην Σαββάτου).

-Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατόπιν προγραμματισμένου  ραντεβού, είτε τηλεφωνικώς (2651 0 72863) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (zosimaialib@sch.gr).

-Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού (ΦΕΚ 5138 β’/ 05-11-2021, άρθρ. 9 §2)  ή

[β] πιστοποιητικού νόσησης (ΦΕΚ 5138 β’/ 05-11-2021, άρθρ. 9 §3)

ή

[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR εντός των τελευταίων 72 ωρών ή rapid test που πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός 48 ωρών) (ΦΕΚ 5138 β’/ 05-11-2021, άρθρ. 9 §3).

Οι ανήλικοι, από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) (ΦΕΚ 5138 β’/ 05-11-2021, άρθρ. 9 §3 και 4).

-Κατά την είσοδο στο χώρο της Ζωσιμαίας επιβάλλεται η απολύμανση των χεριών, με αντισηπτικό υγρό που διαθέτουμε στις εισόδους.

-Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στο χώρο (ΦΕΚ 5138 β’/05-11-2021). 

-Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνδιαλλαγής απαιτείται η τήρηση της απόστασης του 1,5 μέτρου και η αποφυγή συνωστισμού σε σκάλες και εισόδους, ενώ συστήνεται η αποφυγή χρήσης ανελκυστήρα.

-Δεν διοργανώνονται εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα στο χώρο.

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

 

– Οι θέσεις στο Αναγνωστήριο είναι αυστηρά περιορισμένες και διατίθενται μόνον μέσω ραντεβού.

– Ο χρόνος παραμονής στο Αναγνωστήριο είναι αυστηρά περιορισμένος και μόνον για τις απαραίτητες ενέργειες των χρηστών, κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας, με μέγιστο την μία (1) ώρα ανά χρήστη και εφόσον δεν υπάρχει αυξημένη κίνηση την ίδια ημερομηνία.

– Δεν επιτρέπεται η ανάσυρση οποιουδήποτε τεκμηρίου από τα ράφια της Βιβλιοθήκης. Τα τεκμήρια παραδίδονται αποκλειστικά και μόνον από το αρμόδιο προσωπικό της βιβλιοθήκης.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

-Η έκδοση νέας κάρτας Μέλους πραγματοποιείται με αποστολή email στο zosimaialib@sch.gr, όπου επισυνάπτεται η Αίτηση και αντίγραφο του Δελτίου Α.Τ. του αιτούντος, για λόγους ταυτοποίησης και με κάθε δέσμευση τήρησης του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το έντυπο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Ζωσιμαίας (http://zosimaialib.sch.gr/?page_id=343&lang=el).

Η παραλαβή της νέας κάρτας απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος, σε ημέρα και ώρα που καθορίζεται από τη Βιβλιοθήκη.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

– Ο δανεισμός των βιβλίων γίνεται με προκράτηση στο email zosimaialib@sch.gr  και κατόπιν αναζήτησης (από το Μέλος) στον κατάλογο της Ζωσιμαίας https://zosimaialib.openabekt.gr/.

– Επιστροφές δανεισμένων τεκμηρίων γίνονται στη θυρίδα επιστροφής βιβλίων, αριστερά της Κεντρικής Εισόδου της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης.

– Δεν επιτρέπεται η περιήγηση στα ράφια. Η αναζήτηση και η ανάσυρση των τεκμηρίων πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνον από το αρμόδιο προσωπικό της βιβλιοθήκης.

–  Δεν επιτρέπεται η χρήση υλικού από τον έναν αναγνώστη στον άλλο πριν την παρέλευση του ασφαλούς χρόνου καραντίνας του υλικού (72 ώρες). Κάθε τεκμήριο που έρχεται σε επαφή με το κοινό παραμένει σε υποχρεωτική καραντίνα 72 ωρών.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

– Η χρήση του Δημοσίου Κέντρου Πληροφόρησης δεν είναι προς το παρόν δυνατή.

– Η βιβλιοθήκη συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες παράδοσης ψηφιακού υλικού σε ερευνητές. Οποιοδήποτε υλικό θα σαρωθεί, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες του Κανονισμού Λειτουργίας της Ζωσιμαίας και θα προωθηθεί κατόπιν αιτήματος.

– Απομακρυσμένες διαβουλεύσεις και εξατομικευμένη βοήθεια εξακολουθούν να διατίθενται μέσω τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης. Παρακαλούμε καλέστε στο 2651 0 72863 ή χρησιμοποιήστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  zosimaialib@sch.gr ή zosimaialib@gmail.com

Τα μέτρα θα επανεξετάζονται αναλόγως με την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης.

  

Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

 

 

LIME TECHNOLOGY IKE © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.