Skip to content Skip to footer

Για τον επισκέπτη

Ώρες Λειτουργίας

Χειμερινό:
Δευτέρα & Τετάρτη: 12:00-19:00
Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 08:00-14:30

Θερινό:
Δευτέρα έως και Παρασκευή: 08:00-14:30

Εσωτερικός οδηγός λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων συντάχθηκε, σύμφωνα με τον ν. 3149/10-6-2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» και τον «Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών» Υ.Α. 83064/ΙΖ/20-8-2003.

 

Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων στο χρήστη υπηρεσιών για προώθηση της γνώσης, της πληροφόρησης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις .

 1. Ανάπτυξη Συλλογών

Η επιλογή του υλικού της Βιβλιοθήκης γίνεται με βάση το σκοπό και τους στόχους της, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες εκδόσεις, τις προτάσεις των χρηστών, τις ανάγκες του κοινού και τις εκδόσεις που αφορούν στα Ιωάννινα, την Ήπειρο και την ευρύτερη περιοχή της. Επίσης, καταβάλλεται προσπάθεια για εμπλουτισμό της συλλογής του σπάνιου υλικού, με εντοπισμό εκδόσεων τοπικού χαρακτήρα και ολοκλήρωση των υπαρχουσών συλλογών.

Οι προσκτήσεις υλικού γίνονται με αγορές, ανταλλαγές, δωρεές και υποχρεωτική κατάθεση αντιτύπων τεκμηρίων σε έντυπη ή άλλη οπτικοακουστική και ηλεκτρονική μορφή, που παράγονται στα Ιωάννινα και, γενικότερα, στην Ήπειρο.

Η αποδοχή του συνόλου ή μέρους των δωρεών εγκρίνεται από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή.

Τεκμήρια που εκδίδονται στην περιοχή ευθύνης της Βιβλιοθήκης κατατίθενται υποχρεωτικά σε δύο αντίτυπα από το συγγραφέα, τυπογράφο, λιθογράφο ή εκδότη, στους οποίους δίνεται έγγραφο αποδεικτικό κατάθεσης( ν. 3149/10-6-2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις», αρθρ. 12, παρ. 7δ και 9).

Για τις αγορές ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται, κάθε φορά, από το νόμο που αφορά προμήθειες του Δημόσιου Τομέα, καθώς και όσα προβλέπονται από τον «Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών» ( Υ.Α. 83064/ΙΖ/20-8-2003/ΥΠΕΠΘ ). Προκειμένου για υλικό σπάνιο που συμπληρώνει τις συλλογές της Βιβλιοθήκης και εξυπηρετεί το σκοπό της, ο Διευθυντής προβαίνει στην αγορά του χωρίς προηγούμενη έγκριση του Εφορευτικού Συμβουλίου ( ν. 3149/10-6-2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις», αρθρ. 6, παρ. 7 ). Ανταλλαγές δύναται να πραγματοποιεί η Βιβλιοθήκη, είτε από πολλαπλά αντίτυπα, είτε από τις εκδόσεις της, προκειμένου να αποκτήσει εκδόσεις που δεν υπάρχουν στις συλλογές της και θεωρούνται σημαντικές. Οι ανταλλαγές πραγματοποιούνται, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, με έγκριση του Εφορευτικού Συμβουλίου.

Το υλικό σφραγίζεται με τη σφραγίδα της Βιβλιοθήκης.

Κατ’ έτος στο υλικό του Δανειστικού, του Παιδικού Τμήματος και του Αναγνωστηρίου πραγματοποιείται απογραφή και έλεγχος για φθορές και απώλειες. Για το σκοπό αυτό, η Βιβλιοθήκη παραμένει κλειστή για το κοινό, κατά το μήνα Αύγουστο, που παρατηρείται μειωμένη προσέλευση του κοινού, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω εργασίες, καθώς επίσης η ετήσια τακτοποίηση, ο καθαρισμός και η απολύμανση του υλικού και του χώρου  όλης της Βιβλιοθήκης.

 1. Διαχείριση Συλλογών

Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης είναι στη διάθεση του κοινού, για χρήση στο Αναγνωστήριο ή για δανεισμό από το υλικό του Δανειστικού Τμήματος.

Εξαίρεση αποτελούν οι κλειστές συλλογές της Βιβλιοθήκης, στις οποίες πρόσβαση έχουν μόνο οι υπάλληλοί της. Κλειστές συλλογές της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης αποτελούν:

– Παλαιότυπα και σπάνια, ήτοι, η αγορά Οικονόμου, η συλλογή της Ζωσιμαίας Σχολής και οι προερχόμενες από δωρεές Βιβλιοθήκες (Λάμπρου, Βοΐλα, Αντωνιάδη, Πάλλη, Σούλη, Μέξη, Κοσμά κ.α.), καθώς επίσης και η συλλογή Ηπειρωτικών έργων.

– Χειρόγραφα

– Αρχεία

– Χαρακτικά

– Χάρτες

καθώς και όσα προβλέπονται από τον «Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών», Υ.Α. 83064/ΙΖ/20-8-2003/ΥΠΕΠΘ.

Τεκμήρια από τις κλειστές συλλογές δίνονται μόνο για χρήση στο Αναγνωστήριο, ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του αναγνώστη/ερευνητή στον υπεύθυνο του Αναγνωστηρίου και αφού δοθεί άδεια από τη Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης. Αιτήματα για τεκμήρια από κλειστά βιβλιοστάσια, πρέπει να δίνονται συνολικά στον Υπεύθυνο του Αναγνωστηρίου.

Ειδικότερα, τα χειρόγραφα δίνονται μόνον σε ερευνητές που συμπληρώνουν τα στοιχεία τους και το αντικείμενο της προσωπικής τους έρευνας σε έντυπη αίτηση, που παρέχεται από το Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης.

Σε περίπτωση διπλωματικών, μεταπτυχιακών εργασιών ή διατριβών, οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από μία γραπτή σύσταση, σε μορφή ξεχωριστής επιστολής, ή βεβαίωση της οικείας σχολής περί της ανάληψης της εργασίας. Για κάθε νέο αντικείμενο έρευνας, οι αναγνώστες πρέπει να συμπληρώνουν νέα έντυπη αίτηση. Για κάθε αίτηση, χορηγείται άδεια, εφόσον η αιτιολογία είναι επαρκής, από τη Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης.

Οι αναγνώστες/ερευνητές οφείλουν να χειρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή τα χειρόγραφα, είτε είναι κώδικες, είτε είναι λυτά έγγραφα κλπ. και να τα επιστρέφουν στον υπάλληλο από τον οποίο τα παρέλαβαν και στην κατάσταση στην οποία τα παρέλαβαν, παίρνοντας τη σχετική απόδειξη επιστροφής. Τεκμήρια που η κατάστασή τους δεν το επιτρέπει (φθαρμένα) ή είναι υπό συντήρηση, καθώς και αρχεία ακατάτακτα ή χρήζοντα συντήρησης δε δίνονται προς μελέτη.

Αναπαραγωγή τεκμηρίων από τις κλειστές συλλογές πραγματοποιείται μόνο από τη Βιβλιοθήκη, εφόσον κριθεί απαραίτητο και σύμφωνα με όσα προβλέπει ο «Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών», Υ.Α. 83064/ΙΖ/20-8-2003/ΥΠΕΠΘ).

 1. Δανεισμός

Κάθε χρήστης, ο οποίος κατοικεί στην πόλη των Ιωαννίνων και τα προάστιά της και επιθυμεί να δανείζεται υλικό της Βιβλιοθήκης, εφοδιάζεται με κάρτα μέλους, βάσει των στοιχείων της ταυτότητάς του ή του κηδεμόνα του.

Η κάρτα μέλους είναι απολύτως προσωπική και ο κάτοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για υλικό που έχει καταχωρηθεί σε αυτή.

Η κάρτα μέλους δεν εκχωρείται σε άλλους. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χρήστης διαγράφεται από το αρχείο μελών.

Η κάρτα μέλους εκδίδεται δωρεάν. Σε περίπτωση απώλειας, ορίζεται κάθε φορά το ποσό που απαιτείται για έκδοση νέας κάρτας.

Κάρτες εκδίδονται καθημερινά:

9.00΄-14.00΄, κατά τις πρωινές ώρες λειτουργίας

12.00΄-19.00΄, κατά τις απογευματινές ώρες λειτουργίας

Η διάρκεια δανεισμού είναι 15 ημέρες, με δικαίωμα ανανέωσης για 15 επιπλέον ημέρες και εφόσον δεν έχει ζητηθεί το τεκμήριο από άλλο αναγνώστη. Περαιτέρω ανανέωση δεν είναι δυνατή.

Ο αριθμός των βιβλίων που μπορεί να δανειστεί κάθε μέλος είναι:

Λογοτεχνικά-Παιδικά: 5 βιβλία, άλλες κατηγορίες: 1 βιβλίο.

Υπάρχει δυνατότητα κράτησης βιβλίων που δεν υπάρχουν τη στιγμή της ζήτησης. Τηρείται σειρά προτεραιότητας και το μέλος ειδοποιείται τηλεφωνικά.

Το κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να επιστρέφει το υλικό που δανείστηκε εντός της ορισμένης προθεσμίας και σε καλή κατάσταση. Για καθυστέρηση μερικών ημερών, γίνεται απλώς επισήμανση στο χρήστη. Η επανάληψη ή η κατ’ εξακολούθηση καθυστέρηση επιστροφής του υλικού έχει ως κυρώσεις: την αναστολή δικαιώματος δανεισμού για διάστημα από 15 ημέρες έως 3 μήνες και/ή την οριστική κατάργηση της κάρτας.

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής υλικού, το μέλος υποχρεούται, είτε να αντικαταστήσει αυτό με όμοιο , είτε να καταβάλει το αντίστοιχο αντίτιμο.

Ο δανεισμός και οι λειτουργίες που άπτονται των Η/Υ, σταματούν 30΄ πριν τη λήξη του ωραρίου της Βιβλιοθήκης, προκειμένου να ενημερωθούν τα αντίγραφα ασφαλείας (back up).

 1. Υπηρεσίες Αναγνωστηρίου

Το Αναγνωστήριο είναι διαθέσιμο στο κοινό, είτε αυτό κάνει χρήση της Συλλογής της Βιβλιοθήκης, είτε δικού του υλικού.

Οι χρήστες οφείλουν να κάνουν ησυχία και να μιλούν  χαμηλόφωνα στο Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης.

Το φαγητό, τo ποτό, καθώς και η χρήση κινητού τηλεφώνου απαγορεύονται στο Αναγνωστήριο. Το κάπνισμα απαγορεύεται στο Αναγνωστήριο και στους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους της Βιβλιοθήκης.

Οι χρήστες θα πρέπει να τηρούν απολύτως σειρά προτεραιότητας, όπου απαιτείται (δανεισμός-φωτοτυπίες, έκδοση καρτών, αιτήματα, αιτήσεις υλικού από κλειστά βιβλιοστάσια για χρήση στο Αναγνωστήριο, χρήση INTERNET).

Οι χρήστες οφείλουν να υποβάλλουν με σαφήνεια τα αιτήματά τους στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης, να συμμορφώνονται προς τον Εσωτερικό Οδηγό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και να ζητούν τη βοήθεια του προσωπικού, σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν τυχόν δυσκολία στη χρήση της.

Οι χρήστες υποχρεούνται να κάνουν καλή χρήση των τεκμηρίων που τους παρέχονται ( να μη σημειώνουν πάνω στα βιβλία, να μην ακουμπούν σημειωματάρια πάνω στα βιβλία, να μη φέρουν μαζί τους ξυραφάκια, ψαλίδια, διορθωτικά, μελάνες και άλλα αντικείμενα που είναι δυνατό να προκαλέσουν φθορές πάνω στα βιβλία, να μην αφαιρούν σελίδες ή φωτογραφικό υλικό από τα βιβλία, να ενημερώνουν τον αρμόδιο υπάλληλο, εάν κάποιο βιβλίο έχει άκοπες σελίδες ) και, γενικώς, να μην προβαίνουν σε ενέργειες που μπορεί να βλάψουν το τεκμήριο που τους έχει διατεθεί.

Χρήστες, που δυστροπούν χωρίς λόγο ή δημιουργούν προβλήματα σε άλλους χρήστες επανειλημμένα  ή δε συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού,  αποβάλλονται οριστικά της Βιβλιοθήκης.

Το Αναγνωστήριο και γενικότερα ο χώρος της Βιβλιοθήκης, καθώς και το υλικό της προστατεύονται με ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας.

 1. Φωτοτύπηση

Το υλικό της Βιβλιοθήκης δύναται να φωτοτυπηθεί. Οι χρήστες μπορούν να προμηθεύονται ανάλογες κάρτες από το Γραφείο Δανεισμού. Ο αριθμός των φωτοτυπούμενων σελίδων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό που ορίζεται από Διεθνείς Συμβάσεις, για την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων ( 1/10 του συνόλου των σελίδων της έκδοσης, Ν. 2121/1993 «Περί πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών» ).

Δεν εκδίδονται φωτοτυπίες από παλαιότυπα, σπάνια βιβλία, χαρακτικά, χειρόγραφα, βιβλία που έχουν εκδοθεί πριν 1920, καθώς και βιβλία που η κατάστασή τους δεν το επιτρέπει. Στην περίπτωση που κάποιο έντυπο δε διατίθεται για φωτοτυπίες, ο αναγνώστης λαμβάνει έγκριση από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή, για αναπαραγωγή, εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης.

 1. Εκδόσεις

Η Βιβλιοθήκη, στα πλαίσια των στόχων που εξυπηρετεί και για την προβολή του έργου της, μπορεί να προβαίνει σε εκδόσεις, είτε εργασιών της, είτε έργων άλλων ιδιωτών ή φορέων.

Προκειμένου να εκδοθεί ένα έργο άλλων ιδιωτών ή φορέων, απαιτείται υποβολή αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο, συνοδευόμενο από κατάθεση σε δύο αντίτυπα του προς έκδοση τεκμηρίου. Εφόσον το προτεινόμενο έργο πραγματεύεται θέματα που αφορούν την Ήπειρο γενικά ή είναι από Ηπειρώτη συγγραφέα, ο Διευθυντής φέρει το θέμα στο Εφορευτικό Συμβούλιο, που ορίζει Επιτροπή από ειδικούς σχετικά με το υπό διαπραγμάτευση θέμα, στην οποία μετέχει και ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης και, ύστερα από τεκμηριωμένη πρόταση της Επιτροπής, αποφασίζει για την έκδοση. Σε περίπτωση έκδοσης, συντάσσεται σχετικό συμφωνητικό, μεταξύ του ενδιαφερομένου και της Βιβλιοθήκης.

Τα πνευματικά δικαιώματα και η τυχόν εμπορική εκμετάλλευση του έργου ανήκουν στη Βιβλιοθήκη. Στο συγγραφέα παρέχεται περιορισμένος αριθμός αντιτύπων- που ορίζεται κάθε φορά από το Εφορευτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή-, για προσωπική του χρήση και όχι για εμπορική εκμετάλλευση.

 1. Παιδικό Τμήμα

Το Παιδικό Τμήμα λειτουργεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ανάγκες των παιδιών Αναγνωστήριο, όπου απαγορεύεται η παραμονή των ενηλίκων.

Καλύπτει τις ηλικίες από τη βρεφική έως την εφηβική και παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες με αυτές των ενηλίκων.

Η Βιβλιοθήκη οργανώνει στο Παιδικό της Τμήμα εκθέσεις βιβλίων, καθώς επίσης και παιδαγωγικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, είτε μόνη, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς (σχολεία, Παιδαγωγικά Τμήματα Πανεπιστημίου κλπ.).

 1. Υποχρεώσεις Προσωπικού

Το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να εκτελεί εις το ακέραιο και με ευσυνειδησία τα καθήκοντα που του ανατίθενται, ανάλογα με τα προσόντα του, από το Διευθυντή της Βιβλιοθήκης. Επίσης, είναι υποχρεωμένο να εξυπηρετεί και να βοηθά, με ιδιαίτερη προθυμία, τους χρήστες στην αναζήτηση και τον εντοπισμό τεκμηρίων. Προβαίνει στην παροχή πληροφοριών που του ζητούνται από τους χρήστες, χρησιμοποιώντας το υλικό της Βιβλιοθήκης και τις νέες τεχνολογίες. Αντιμετωπίζει τους χρήστες με ευγένεια και φροντίζει για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν.

Συμμετέχει ενεργά σε διοργανώσεις εκδηλώσεων και εκθέσεων της Βιβλιοθήκης, αναλόγως του γνωστικού του αντικειμένου.

Συμμετέχει στις εργασίες της απογραφής του υλικού.

Εργάζεται, τουλάχιστον, σε μία απογευματινή βάρδια εβδομαδιαίως.

Το Σάββατο εργάζεται εκ περιτροπής, δικαιούμενο μία εργάσιμη ημέρα ρεπό, την αμέσως επόμενη εβδομάδα.

Προτρέπεται και δύναται να παρακολουθεί, κατά καιρούς, επιμορφωτικά σεμινάρια, με σκοπό την περαιτέρω διεύρυνση  των γνώσεων και ικανοτήτων του, σε σχέση πάντα με το γνωστικό του αντικείμενο και τους σκοπούς που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη.

 1. Ώρες Λειτουργίας

Η Βιβλιοθήκη δέχεται το κοινό καθημερινά, εκτός Κυριακής.

Οι ώρες λειτουργίας της είναι οι εξής:

Χειμερινό ωράριο
(Οκτώβριος-Ιούνιος):
Δευτέρα και Τετάρτη: 12.00΄ -19.00΄
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 8.00΄-14.30΄

Θερινό ωράριο (Ιούνιος-Σεπτέμβριος):
Δευτέρα έως και Παρασκευή: 8.00΄-14.30΄

 1. Λειτουργία Δημοσίου Κέντρου Πληροφόρησης

Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης αποτελεί τμήμα της Βιβλιοθήκης, ιδρύθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», ενταγμένο στο Γ΄ΚΠΣ και ακολουθεί τον Εσωτερικό Οδηγό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

Οι επισκέπτες μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση και ειδικευμένη υποστήριξη στην αναζήτηση πληροφοριών για μια σειρά θεμάτων, όπως οικονομικά, τουριστικά, εκπαιδευτικά, εργασίας, επιχειρήσεις, πολιτιστικά κλπ., σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Για τη χρήση του Διαδικτύου τηρείται σειρά προτεραιότητας, αφού ενημερωθεί ο αρμόδιος υπάλληλος.

Η χρήση του Διαδικτύου επιτρέπεται σε ενήλικες, μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και σε μαθητές Δημοτικού, εφόσον συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση του ανηλίκου στο Διαδίκτυο.

Η διάρκεια συνεχούς χρήσης του Διαδικτύου ορίζεται σε 30΄ κατ’ άτομο, σε ώρες αιχμής. Άλλως, δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός.

Δεν επιτρέπεται -προς το παρόν- η διάσωση αρχείων στο σκληρό  δίσκο. Η διάσωση αρχείων μπορεί να πραγματοποιείται, από τους ενδιαφερόμενους, μόνο σε φορητές μονάδες usb κ.α..

Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης, ασπρόμαυρης και έγχρωμης, μέχρι 50 σελίδες κάθε φορά, καταβάλλοντας το σχετικό κόστος.

Δεν επιτρέπεται η φύλαξη προσωπικών αρχείων στο σκληρό δίσκο των υπολογιστών.

Οποιαδήποτε επέμβαση στα μηχανήματα/λογισμικό απαγορεύεται ρητά και η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει αποζημιώσεις για τυχόν καταστροφές που γίνονται σκόπιμα ή και από βαρύτατη αμέλεια (ενδεχόμενο δόλο).

Είναι παράνομη η αντιγραφή οποιουδήποτε προγράμματος λογισμικού και επιφέρει τις από το νόμο προβλεπόμενες συνέπειες.

Οι χρήστες σε κάθε περίπτωση είναι υπεύθυνοι για την πρόσβασή τους στο Διαδίκτυο και το υλικό με το οποίο έρχονται σε επαφή. Η εμφάνιση οπτικού υλικού με καταφανή σεξουαλική προέκταση δεν επιτρέπεται. Η Βιβλιοθήκη δε «λογοκρίνει» την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, προστατεύει τα ατομικά δικαιώματα του χρήστη, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν ελέγχει το περιεχόμενο των πληροφοριών που υπάρχουν στο Διαδίκτυο, οι δε πληροφορίες/υλικό που αντλούνται από αυτό δε σημαίνει ότι είναι όλες ακριβείς, πλήρεις, σύγχρονες και, από νομική, ηθική και φιλοσοφική άποψη, αποδεκτές από όλο τον κόσμο.

Χρήστες που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες λειτουργίας που προαναφέρονται στερούνται του δικαιώματος χρήσης των Η/Υ για δύο ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής, η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να στερήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή και τελείως το δικαίωμα πρόσβαση στους Η/Υ ή ακόμη και την οριστική αποβολή του από τη Βιβλιοθήκη.

 1. Λειτουργία Κινητών Μονάδων («Βιβλιοαυτοκίνητο»)

Η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων διαθέτει μία κινητή μονάδα, με περιοχή ευθύνης τους νομούς Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Άρτας και την επαρχία Παραμυθιάς του νομού Θεσπρωτίας, ιδρύοντας δανειστικά κέντρα σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, νοσοκομεία, άλλα ιδρύματα και πολιτιστικούς φορείς.

Η Κινητή Μονάδα («Βιβλιοαυτοκίνητο») διαθέτει ιδιαίτερη – διαρκώς ανανεούμενη- συλλογή, της οποίας η επιλογή πραγματοποιείται με γνώμονα τον πληθυσμό που εξυπηρετεί, με ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη των αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Για την επιλογή και τον καθορισμό των δανειστικών κέντρων λαμβάνονται υπόψη η μη ύπαρξη σταθερής βιβλιοθήκης στις σχολικές κοινότητες και η αδυναμία πρόσβασης σε άλλη βιβλιοθήκη. Οι επισκέψεις στα δανειστικά κέντρα προγραμματίζονται στην αρχή της σχολικής χρονιάς και ο κάθε κύκλος επίσκεψης πραγματοποιείται τουλάχιστον κάθε μήνα.

Το κάθε δανειστικό κέντρο ορίζει υπεύθυνο με τον οποίο συνεργάζεται η Βιβλιοθήκη, για τον προγραμματισμό των επισκέψεων, για το δανεισμό του υλικού, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων από κοινού, για την παροχή στατιστικών στοιχείων για υποβοήθηση της αρτιότερης υλοποίησης του προγράμματος, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που άπτεται της προώθησης της αναγνωσιμότητας και κατ’ επέκταση της γνώσης.

 1. Εκδηλώσεις-Εκθέσεις

Η Βιβλιοθήκη διοργανώνει εκδηλώσεις και πραγματοποιεί εκθέσεις τεκμηρίων, προκειμένου να προωθήσει τη γνώση και να αναδείξει και προβάλλει την τοπική πνευματική και πολιτισμική παράδοση, είτε μόνη, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς. Οι εκδηλώσεις προγραμματίζονται στην αρχή κάθε έτους και αποφασίζονται από το Εφορευτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή.

Σε περίπτωση που η Βιβλιοθήκη πραγματοποιεί εκθέσεις τεκμηρίων ή συμμετέχει σε εκθέσεις με τεκμήριά της, εκτός των χώρων της, με σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και του Εφορευτικού Συμβουλίου, απαιτείται η πιστή τήρηση όσων προβλέπει «Ο Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών» Υ.Α 83064/ΙΖ/20-8-2003/ΥΠΕΠΘ στο εδάφιο 3.3 «Έκθεση τεκμηρίων και μεταφορά».

Ο Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων ενισχύεται σε κάθε περίπτωση από το ν. 3149/10-6-2003 και την Υ.Α. 83064/ΙΖ/20-8-2003/ΥΠΕΠΘ.

Ο Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων δύναται να αναθεωρηθεί κατ’ άρθρο ή στο σύνολο του, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου και τη, σύμφωνα με το νόμο, έγκριση του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων.

[1] Λαμβανομένης υπόψη ανάλογης επάρκειας προσωπικού (αρθρ. 5 §4 ΦΕΚ 1173/Β’/20-08-2003).

ΖΩΣΙΜΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

VIDEO

Το τραγούδι που πλαισιώνει το βίντεο είναι το “Birth of a hero-28585” από τους NICK PHOENIX, ASCAP \ THOMAS BERGERSEN, ASCAP.

Album: XTS050 CLASSICS VOL.1

Αδειοδότηση στο YouTube από: Adrev for a 3rd Party (on behalf of EXTREME MUSIC LIBRARY LTD, PRS (Two Steps From Hell)); UNIAO BRASILEIRA DE EDITORAS DE MUSICA – UBEM, Adrev Publishing, LatinAutor – SonyATV, LatinAutorPerf, ASCAP, and 12 Music Rights Societies

LIME TECHNOLOGY IKE © 2023. ALL RIGHTS RESERVED.